Privacyverklaring

Ada Roeke Leefstijlcoach, gevestigd aan Merelweg 98, 8191 XL Wapenveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.adaroekeleefstijlcoach.nl,
Merelweg 98
8191 XL Wapenveld
06-18386042

Ada Roeke is de Functionaris Gegevensbescherming van Ada Roeke Leefstijlcoach. Zij is te bereiken via info@adaroekeleefstijlcoach.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ada Roeke Leefstijlcoach verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ada Roeke Leefstijlcoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@adaroekeleefstijlcoach.nl., dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ada Roeke Leefstijlcoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigen van mijn diensten of producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

Ada Roeke Leefstijlcoach analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Ze verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Ada Roeke Leefstijlcoach neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ada Roeke Leefstijlcoach) tussen zit. Ada Roeke Leefstijlcoach gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Office (Outlook, Word en Excel).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ada Roeke Leefstijlcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en personalia: 7 jaar (wettelijke termijn belastingdienst).

Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: 1 jaar na afloop coaching. Daarna worden de gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ada Roeke Leefstijlcoach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ada Roeke Leefstijlcoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ada Roeke Leefstijlcoach gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

 1. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Ada Roeke Leefstijlcoach gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ada Roeke Leefstijlcoach heeft hier geen invloed op. Ada Roeke Leefstijlcoach heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ada Roeke Leefstijlcoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adaroekeleefstijlcoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ada Roeke Leefstijlcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveiligen

Ada Roeke Leefstijlcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adaroekeleefstijlcoach.nl.